voor Fit in Finance en IT

Verandermanagement

Sluit uw software aan bij uw bedrijfsprocessen?
Sluit uw software aan bij uw medewerkers?

Vaak is het moeilijk om de balans te vinden in de driehoek tussen mens, proces en IT.
Met open vizier en een frisse blik vind ik meer balans door:
– processen op doelmatigheid te toetsen
– systemen  aan te passen aan processen
– systemen te toetsen op gebruiksvriendelijkheid
– bedrijfsprocessen kritisch op doelmatigheid te toetsen
– medewerkers te prikkelen om verbeteringen te laten herkennen
– medewerkers op te leiden