voor Fit in Finance en IT

Financieel management

Wilt u een onafhankelijk financieel professional die u met regelmaat een spiegel voorhoudt?
Iemand die resultaten kan koppelen aan processen en richting kan geven aan verbetering?
Met een heldere frisse blik koppel ik prestatie-indicatoren aan uw processen.
Ik kan een inrichting bouwen om de prestatie-indicatoren met regelmaat te genereren.
Daarna begeleid ik u met de volgende en belangrijkste stap: het evalueren van de resultaten en deze vertalen in verbeteracties.
Ik noem mijzelf ook wel een administratief organisator

 

Herkent u hier iets:
– tijdrovende administratieve handelingen
– dubbele invoer van gegevens
– onnodige fouten
– ontbrekende koppelingen

Ik kan administratieve knelpunten opsporen en oplossingen aandragen. Met als resultaat: minder fouten, minder ergernis, meer kwaliteit en meer efficiency.