voor Fit in Finance en IT

AFAS expert-CRM

Het relatiemanagement en de dossiervorming komen in alle andere modules van AFAS terug.
Naast de algemene kennis hierin heb ik specifiek ervaring met
– cursusmanagement
– import van relaties
– digitale dossiers
– workflows